1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/ фармацевтичної/ реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах

2. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг

3. Методологія оцінювання набутих знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я